DOWNLOAD Ö Kacper Ryx (Kacper Ryx, #1) î eBook or Kindle ePUB free

DOWNLOAD ñ Kacper Ryx (Kacper Ryx, #1) È Kacper Ryx , Pierwsza Cz Z Czterotomowego Cyklu Przyg D Rezolutnego Aka Krakowskiej Akademii, To Debiutancka Powie Dla Doros Ych Mariusza Wollnego I Owoc Jego Studi W Nad Dziejami Ulubionego Miasta Zdarzy O Si To Wcale Nie Tak Bardzo Dawno Dawno Temu, Gdy T Tni Cy Yciem Krak W By Jednym Z Centr W Wczesnego Wiata Alchemicy Szukali Tu Magicznej Formu Y Przemieniaj Cej Ka D Materi W Z Oto, A Wp Ywowi Mieszczanie I Pot Ni Magnaci Skupieni Wok Kr Lewskiego Dworu Umiej Tno Tak Posiedli W Praktyce Sukiennice By Y Najwi Kszym Centrum Handlowym, W Budach Okalaj Cych Ko Ci Mariacki Rezydowa Kr L Ebrak W, A Spacer Po Zmroku Z Zau Ka Niewiernego Tomasza Do Szpitala Duchak W Przy Szpitalnej M G Sko Czy Si W Kostnicy M Ody Poeta Miko Aj S P Szarzy Ski Na Kr Lewskim Dworze U Cisn D O Mistrza Jana Kochanowskiego, A Kacper Ryx Zosta Kr Lewskim InwestygatoremUpiornej Nocy ZNaStyczniaRoku Na Zamku W Warszawie Rozegra Y Si Dramatyczne I Na D Ugo Owiane Aur Tajemnicy Wydarzenia, Kt Re Zmieni Y Bieg Historii Polski Ostatni Z Jagiellon W Spojrza W Zwierciad O, W Kt Rym Za Spraw Bezczelnej Czarnoksi Skiej Sztuczki Zobaczy Co , Co Pozwoli O Grupie Przebieg Ych Intrygant W Zaw Adn Jego Schorowan Wyobra Ni Dziewi Tna Cie Lat Wcze Niej,StyczniaRoku, Pod Furt Klasztoru Duchak W W Krakowie Kto Podrzuci Niemowl P Ci M Skiej, Kt Remu Dla Uczczenia Wi Ta Trzech Kr Li Nadano Imi Kacper RyxBy To Dzie W Kt Rym Bo A Opatrzno Wyda A Nieodwo Alny Wyrok Na Wszelkiej Ma Ci Aferzyst W, Z Odziei, Bandyt W I Niegodziwc W Quite a nice surprise actually I have never heard about this book before first instalment of a four book series or about the author for that matter, and bought it just because it was on a massive sale for one day in one of the online bookstores And it turned out to be a quite satisfying read after all.It is a crime story set in the scenery of a medieval Kingdom of Poland mostly the capital city of Cracow in the year 1569, to be exact and we meet the main protagonist shortly before he is granted a title of a Royal Investigator by the king Sigismundus Augustus, which means he sort of invents the new profession of private detective.The story is decorated with a huge number of real facts, which must be interesting for history maniacs, and a number of historical personalities playing minor roles in the book famous poets, scholars and politicians mostly , but unlike some other historical fiction I read it is made smartly, without exaggeration Of course there are some flaws, especially not enough consequence in stylizing a language for a medieval one, but it s probably easier for a reader this way.The plot is not very complicated, but not too obvious either and we can watch Kacper Ryx, our young investigator, deal with a couple of different cases, thankfully not all of them as successfully as he might wish.The book was entertaining enough for me to pick up a next instalment of the series. mieszane mam uczucia, z jednej strony przyzwoicie nakre lony obraz miasta, prostytutki, acy, pijacy, z odzieje, go bie i inne krakowskie varia i wariactwa a z drugiej strony nuda panie dzieju, nuda, g wny bohater jest jaki taki bezp ciowy pomimo zapewnie autora, e ch do y cz sto i ochoczo , wszystko mu si udaje, normalnie krakowska wersja domino z exiles i diabelnie irytuj ca rzecz, autor musi mi na ka dym kroku wyja nia kto jest kim w stylu a kt to przy moim stole siedzi, to to pan kochanowski, co za zaszczyt, pan kochanowski polski poeta epoki renesansu, sekretarz kr lewski, wojski sandomierski w latach 1579 1584, prepozyt pozna ski w latach 1566 1574 irytuj ce mam wra enie ze autor ma mnie za debila. Ciekawa powie dla m odzie y z epoki Zygmunta Augusta powt rka z historii i literatury Obok inwestygatora kr lewskiego Kacpera Ryxa, przypominamy sobie wielkich z tej epoki, Kochanowskiego, Reja, G rnickiego i S pa Sarzy skiego.Interpretacje lektora Tomasza Sobczaka nie zbyt dobra, zbyt szybka Trudno by o odr ni glosy bohater w.