@FREE á #Upał ⚜ eBook or E-pub free

Celne podsumowanie kondycji dzisiejszego cz owieka zanurzonego w mediach spo eczno ciowych i goni cego za karier Polecam zw aszcza w ten upa. @FREE ê #Upał ä Fikcja Bardziej Bolesna Ni RzeczywistoWszystko Dzwoni, Pika, Wibruje Klikasz, Odbierasz, Gnasz Zewsz D Dopadaj Ci Setki News W Nie Pami Tasz, Co Czyta E , Dlaczego, Gdzie, Po Co Uwi Ziony W Wirtualnym Wiecie Nie Dostrzegasz Odleg Ej O Milion Lat Wietlnych Rzeczywisto Ci, A W Brutalny Spos B Przypomni Ci O Swoim Istnieniu Upa To Opowie O Pu Apce, W Kt R Wpa Mo E Ka Dy, O Sieci, Kt R Na Nas Zastawiono, O Nie Obecno Ci, Pracoholizmie, Manipulacji Autor Z Wirtuozeri I Pozorn Lekko Ci Prowadzi Czytelnika Do Piorunuj Cego Fina U Polecam recenzj ksi ki, kt ra pokrywa si z moimi odczuciami 3 gwiazdki za pocz tek i koniec poczatek kilkadziesi t pierwszych stron bylo naprawde zabawnych koniec fajne zakonczenie, ze ugotowal dziecko w samochodzie srodek nudny i o niczym D uga ok 5000 znak w i zawiera spoilery Twarda oprawa, szerokie marginesy i puste strony sztucznie pompuj ce grubo ksi ki sugerowa yby, e lektura p jdzie szybko i sprawnie, bo tekstu jest mniej, ni pr buje nam sprzeda wydawca Ot mnie sz a wolno i nieprzyjemnie Strumie wiadomo ci przetykany ni to tweetami, ni to statusami z fejsa by tak m cz cy, e b ogos awi em czwart ok adk za to, e wyja ni a mi, o czym to w og le by o to opowie o pu apce, w kt r wpa mo e ka dy, o sieci, kt r na nas zastawiono, o nie obecno ci, pracoholizmie, manipulacji Doczyta em do ko ca, bo to by prezent od kogo , kogo bardzo lubi , no i dlatego, eby z czystym sumieniem doliczy sobie do rachunku Na koniec jeszcze jedno zdanie z tekstu na czwartej ok adce Autor z j zykow wirtuozeri i pozorn lekko ci prowadzi czytelnika do piorunuj cego fina u A przytaczam je, bo doskonale podsumowuje moje przemy lenia na temat ksi ki ot my l dok adnie odwrotnie. Im dalej, tym bardziej mnie irytowa a.Ko c wka mnie bardzo zaskoczy a, bo ksi ka by a tak nudna, e nie s dzi am, e co jednak si wydarzy.Mo na sobie spokojnie podarowa.